Vernisáž

Výstava byla zahájena 17. listopadu 2018. Na vernisáži promluvili autoři výstavy Jana Zelenková, Jiří Maršíček, Václav Šustr, Mgr. Jana Špačková. Za Ústav pro studium totalitních režimů, který je garantem výstavy hovořil Mgr. Martin Tichý.