Kolektivizace na Voticku

U příležitosti zpracovávání tématu kolektivizace na Voticku vznikla také publikace, která vás podrobně provede složitým obdobím padesátých let, kdy na Voticku, které je považováno za jedno z nejpostiženějších oblastí v Česku, násilné přebírání majetku, perzekuce a tyranie na obyvatelích probíhala.

Publikace je doplněna o dobové fotografie a dokumenty.

K dostání v muzeu kolektivizace, případně v Informačním centru.


Expozice včetně těchto vytvoření těchto internetových stránek, informačního systému a brožury byla spolufinancována v rámci projektu 117D721007095 "Votice - Vlastivědná expozice" podpořeného v roce 2017 z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech Ministerstva pro místní rozvoj. Celková výše dotace činila 1 024 973 Kč.