Ve jménu šťastných zítřků!

Navštivte jedinečnou výstavu muzea kolektivizace, která vám věrohodně přiblíží praktiky STB v padesátých letech, kdy docházelo ke znárodňování majetku a vynucování vstupu sedláků do družstev. 

O výstavě

Svým obsahem i pojetím unikátní stálá expozice "Ve jménu šťastných zítřků!" Kolektivizace na
Voticku
v regionální perspektivě přibližuje násilnou kolektivizaci českého venkova. Expozici tvoří 26 velkoformátových panelů s mnoha dobovými, vesměs dosud nepublikovanými fotografiemi a dokumenty. Většina z nich pochází z rodinných sbírek, kronik, městského archivu a Archivu bezpečnostních složek. Násilnou podstatu komunistického režimu dokumentují seznamy hospodářů z Voticka, kteří byli sledováni StB, označeni za "kulaky" a následně
perzekvováni.

Expozice se nachází v přízemí zrekonstruovaného západního křídla bývalého kláštera, kde v letech 1949 až 1952 sídlil nejen Okresní národní výbor, ale i oddělení StB. Jedna z místností, v níž tehdejší příslušníci StB prováděli výslechy, byla upravena do autentické podoby, s mřížemi na oknech, katrem na chodbě a dalším vybavením vyšetřovatelů.

K zamyšlení vybídnou výpovědi pamětníků a dokumenty promítané na velkoplošné obrazovce. Pro školní výpravy jsou připraveny pracovní listy (2. st. ZŠ, SŠ) a tipy na vytěžení tématu ve výuce pro pedagogy. K dispozici zdarma je i brožura o kolektivizaci.

Expozici doporučujeme žákům 8. a 9. tříd základních škol a studentům středních škol. 


Expozice včetně těchto vytvoření těchto internetových stránek byla spolufinancována v rámci projektu 117D721007095 "Votice - Vlastivědná expozice" podpořeného v roce 2017 z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech Ministerstva pro místní rozvoj. Celková výše dotace činila 1 024 973 Kč.